Tips bij aankoop van een klassieker
  • Oriënteer u op de prijs, bij de diverse merkenclubs, in speciale klassieker almanakkenbij de KNAC 070 383 16 12
  • Laat uw auto door een beëdigd taxateur beoordelen of verlang dat een taxatierapport van een beëdigd taxateur wordt overgelegd.
  • Informatie telefoonnummers taxateurs: KNAC 070 383 16 12
  • Laat eventueel een aankoop keuring doen door een onafhankelijke keurder. Informatie daarover kunt u bij de ANWB verkrijgen (0800 - 0998888)
  • Zorg dat de auto APK gekeurd is.
  • Sluit een goede klassiekerverzekering (Informatie: KNAC Assurantiën 070 - 385 55 58)

Een aanrijding, wat nu?

De kans dat u in uw leven ooit een aanrijding krijgt is groot. Misschien denkt u dat uw verzekeraar alles regelt, maar dat is lang niet altijd zo. Wat te doen bij eventuele verwondingen? Uw auto is na een aanrijding beschadigd, wie stuurt een expert? Hoe lang kan het duren voordat u uw schade vergoed krijgt? Wat mag u verwachten van uw autoverzekering of rechtsbijstandverzekering?
Op deze, en meer, vragen krijgt u hier een antwoord. 

 Tips

  • Leg een wegwerpcamera en een krijtje in de auto, om een aanrijdingsituatie te kunnen vastleggen. Ook een notitieblokje is heel handig om snel een kenteken te kunnen noteren.
  • Vul het schadeformulier (dat u indertijd van uw verzekeraar heeft gekregen) meteen voor u helft in, en leg het daarna in uw auto. Vraag na een aanrijding direct een nieuw formulier aan.
  • Zoek na een aanrijding meteen naar getuigen. Als deze doorrijden, noteer dan zoveelmogelijk kentekens.
  • Overweeg vooraf of u een schade zelf zou willen en kunnen regelen, of dat het de moeitewaard is hiervoor een rechtsbijstandverzekering te sluiten. Na een aanrijding kunt u dit niet meer verzekeren, en soms zijn de kosten van betaalde rechtshulp niet of maar gedeeltelijk teverhalen. Bijvoorbeeld wanneer de aansprakelijkheid van de tegenpartij niet valt te bewijzen.

Aanrijding in Nederland met buitenlandse tegenpartij
Wanneer er een aanrijding in Nederland is gebeurd, maar de tegenpartij is een buitenlands voertuig, geldt het Nederlandse recht. De afhandeling van de schade is internationaal goed geregeld. De schade kan geregeld worden in het land waar deze is gebeurd, Nederland dus. Bel met het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, telefoon (070) 340 82 80 of ga naar www.nlbureau.nl. Daar kunt u opgeven bij welke maatschappij de tegenpartij is verzekerd. Van iedere buitenlandse verzekeraar is er namelijk een Nederlandse vertegenwoordiger met wie u de schade kunt regelen. Een enkele maal zal dit het Nederlands Bureau zelf zijn, maar meestal is dat een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Deze vertegenwoordiger moet de schade als volgt regelen. Hij informeert bij de buitenlandse maatschappij of er inderdaad dekking is voor de betreffende auto. Wanneer de tegenpartij inderdaad bij die maatschappij is verzekerd, heeft de Nederlandse vertegenwoordiger geen toestemming nodig van de buitenlandse maatschappij voor het regelen van de schade. Dan handelt hij de schade af op precies dezelfde manier als een Nederlandse tegenpartij.

Aanrijding in het buitenland
Is het in Nederland al lastig om een schade zelf te moeten regelen, in het buitenland is dit nog veel moeilijker. Hier geldt de hoofdregel dat het recht geldt van het land, waar de schade is ontstaan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, maar het gaat te ver om dit hier uitgebreid te behandelen.

Niet alleen zit u vaak met taalproblemen, maar ook met andere rechtssystemen. In sommige landen worden altijd de kosten van een huurauto vergoed, maar in andere alleen als u de auto voor uw werk nodig heeft. Het gaat te ver om dit hier uitgebreid te behandelen.

Voor schade in het buitenland heeft u als KNAC lid altijd recht op gratis advies, en vaak ook op gratis behandeling van uw zaak, zeker wanneer u een KNAC Standaard heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met KNAC Ledenservice.

Voor advies, vragen en informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met KNAC Ledenservice, telefoonnummer (070) 383 16 12.

Nieuws tips 1
Nieuws tips 2
Nieuws tips 3