1915 ford model T open tourer

T-Ford (Ford model T) was de eerste auto die in 1908 in massaproductie werd genomen door Ford. Om de massaproductie efficiënt te kunnen houden zou Henry Ford over deze auto hebben gezegd: Je kunt hem bij ons in alle kleuren kopen, als het maar zwart is. Deze uitspraak staat in schril contrast met de waarheid. De auto was tot 1914 in meerdere kleuren verkrijgbaar. Door de massaproductie was het een betaalbare auto.

In 1918 was de helft van alle auto's in de Verenigde Staten een T-Ford. De productie van de T-Ford vond plaats tussen 1908 en 1927 en er werden in deze periode meer dan 15 miljoen van deze voertuigen verkocht.

Henry Ford

Henry ford 1919
ford model T 01

De industrieel Henry Ford (Wayne County (Michigan), 30 juli 1863 – Dearborn (Michigan), 7 april 1947) begon in 1902 zijn autofabriek. Zijn eerste auto produceerde hij overigens reeds in 1892. Zijn moeder is van Belgische afkomst.

Hij richtte de Detroit Automobile Company op, maar ging er al gauw failliet mee. Ook met de Henry Ford Company die hij daarna oprichtte wist hij de markt niet te veroveren, en de aandeelhouders dwongen hem het bedrijf te verlaten. Pas met zijn derde bedrijf, de Ford Motor Company had hij succes, te beginnen met de T-Ford.

Voordat Ford de T-Ford produceerde had hij al meerdere modellen gemaakt: van A tot en met S gingen ongeveer tien modellen de T voor. In zijn autobiografie zei Ford over de T-Ford dat deze auto in alle kleuren te verkrijgen was, zolang het maar zwart was (Any customer can have a car painted any colour that he wants as long as it is black.)[1].

In zijn fabrieken introduceerde hij het principe van de lopende band, een principe dat hij had afgekeken van grote slachterijen. Deze innovatie maakte massaproductie van auto's en speciaal zijn T-Ford mogelijk. Dit was een revolutie in de industriële productie.

Henry Ford trouwde Clara Bryant in 1888. Uit het huwelijk kwam één kind, Edsel Bryant Ford.

Antisemitisme

Henry Ford gaf vanaf 1919 de krant The Dearborn Independent uit. Deze krant publiceerde de, onder meer antisemitische, visie van Ford en publiceerde de Amerikaanse uitgave van de Protocollen van de wijzen van Sion (een door de geheime dienst van het Russische Rijk vervalst document waaruit zou moeten blijken dat 'de joden' uit zijn op wereldoverheersing). De American Jewish Historical Society beschrijft de ideeën van Ford in de krant als "anti-immigrant, anti-arbeider, anti-drank, en anti-semitisch". Zijn opvattingen zoals geuit in columns bundelde hij in het boek 'The International Jew, the World's Foremost Problem. Articles from The Dearborn Independent' (1920).

De autobiografie van Ford bevat ook veel antisemitische elementen. Hitler gebruikte veel van Ford's ideeën in het boek Mein Kampf. Dientengevolge was Ford op 30 juli 1938 de eerste ontvanger van het Grosskreuz des Deutschen Adlerordens, de hoogste Nazi-onderscheiding voor buitenlanders, voor zijn inspanningen om auto's voor iedereen betaalbaar te maken.

In 1927 biedt hij echter publiekelijk zijn excuses aan, geeft toe dat het om een vervalsing gaat, en geeft opdracht om verdere uitgave stop te zetten [2]. Op 7 januari 1942 schreef hij een open brief aan de Anti-Defamation League, waarin hij jodenhaat verwierp en zijn hoop uitdrukte dat antisemitisme voor altijd zou eindigen.

Trivia

Volgens een bekend verhaal liet Henry Ford het productieproces in zijn fabriek door een deskundige analyseren. Wekenlang liep de onderzoeker door het bedrijf om het productieproces tegen het licht te houden. Bij zijn terugkeer rapporteerde hij dat iedereen in het bedrijf optimaal presteerde, "behalve in één kamer in de hoek, daar zit een man de hele dag sigaren te roken en niets te doen." "Dat klopt," zei Ford, "die man ben ik."

ford model T 05ford model T 07

ford N 1906
ford S 1907 sideford s 1908 2
ford s 1908