Eisen voor voeren van de Donkerblauwe kentekenplaat.

Historische voertuigen met een datum van toelating voor 1 Jan. 1978 mogen de Donkerblauwe kentekenplaten met witte letters voeren. Voordat de Donkerblouwe kentekenplaat wordt afgegeven wordt gekontroleerd of op het voertuigbewijs een datum van toelating van voorr 1 Jan. 1978 vermeld staat en het kenteken uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters is opgebouwd. Als aan alle eisen is voldaan mag een ongelimiteerd aantal platen verkocht worden. Blouwe kentekenplaten zijn voorzien van een keurmerk bestaande uit de Nederlandse Leeuw en de tekst R.K.M.. Het keurmerk, en met name het volgnummer, moet duidelijk herkenbaar blijven, want aan de hand van het volg nummer kan de maker van de kentekenplaat achterhaald worden.

In 1978 is de rijksdienst Voor het Wegverkeer (RDW) overgegaan op een nieuw combinatiesysteem met 2 cijfers en 4 letters. Auto's met een datum eerste toelating na 1 Dec. 1977 moeten de gele (GAIK) platen met het Eurovignet voeren. GAIK staat voor : Gekontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten. Elke GAIK-kentekenplaat is voorzien van unieke codes en echtheidskenmerken, waardoor controle achteraf mogelijk is. Zowel de afgifte van de kentekenplaat als de iname zijn strikt geregeld.

(Her) uitgifte oude kentekens

Voor geimporteerde Klassiekers kan men bij de RDW, Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie een "ouderwets" kenteken aan vragen, mits de datum eerste toelating voor automobielen voor 1978 en voor motorijwielen/bedrijfsvoertuigen voor 1973 ligt. Deze regeling is een aanvulling op de al langer bestaande mogelijkheid om Historische voertuigen die door verlies van kentekenpapieren een recente nummer plaat bezitten, weer van het oorspronkelijke kenteken te voorzien. De behandeling van de aan vragen voor beide regelingen verloopt via de Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclub (FEHAC), de organisatie die de belangen behartigt voor verenigingen van liefhebbers van Historische voertuigen.

Voertuigen die vanwege hun historische waarden door liefhebbers in Nederland zijn geimporteerd, krijgen van de RDW bij registratie een "klassiek" kenteken uitgereikt. In overleg met de FEHAC heeft de RDW enkele speciale series "ouderwetse" kentekens ter beschikking gesteld met name voor geimporteerde klassiekers. Persone voertuigen van voor 1978 krijgen bij de kentekenregistratie een kenteken na invoer automatisch een "ouderwets" kenteken uit de serie BE-00-00 en motorrijwielen een kenteken uit de serie ZF-00-00. Voertuigen die voor die tijd zijn ingevoerd kunnen alsnog in aanmerking komen voor deze serie's "ouderwetse kenteken", mits de datum de eerste toelating voor automobielen voor 1978 en voor motorrijwielen/bedrijfsvoertuigen voor 1973 ligt. N.B.: De RDW hanteerd de datum eerste toelating. indien deze niet aangetoond kan worden, maar wel het bouwjaar, dan gaat de RDW uit van het bouwjaar.

Voertuigen die een recentelijk kenteken hebben gekregen omdat daarvan ooit de papieren van het oorspronkelijke Nederlandse kenteken(geheel of gedeeltelijk) zijn zoekgeraakt houden dit nieuwe kenteken. Wel kunnen de eigenaren van dergelijke voertuigen het oorspronkelijke kenteken van hun voertuig weer terug vragen. Is het orginele nummer nog aanwezig in de bestanden van de RDW dan zal normaliter teruggave volgen. Wij adviseren u dit eerst bij de RDW na te vragen alvorens men de procedure opstart. (inlichtingen bij de RDW:0900-0739(10 ct per min.)

Wilt u gebruik maken van een van deze regelingen, dan kunt u 60,Euro overmaken op postbankrekening 1304483 t.n.v. de FEHAC te Maarsbergen. U krijgt dan een gewaarmerkt formulier (tevens bewijs van betaling) toegestuurd naar het adres dat op het stortings/overschrijvingskaart vermeld staat. Met dit formulier kunt u de omwisseling van het kenteken bij de RDW aanvragen. Met de nieuwe kenteken papieren wordt, indien het voertuig een geldig APK heeft, ook een nieuw APK-keuringsbewijs toegestuurd.

U kunt de omwisseling van een modern kenteken (met gele platen) naar een Historisch kenteken ook rechtsstreeks regelen bij de RDW. Dit kost slechts 37, Euro, u dient hiervoor een verzoek inclusief het complete kenteken (aangetekend) te versturen naar de RDW-(inlichtingen bij de RDW:0900-0739(10 ct per min.). Nadat u uw nieuwe kenteken heeft ontvangen kunt u de blouwe platen laten maken.

Vergeet ook niet het nieuwe kenteken door te geven aan uw verzekering.

Bron: RDW en FEHAC