Kentekenplaten in Nederland
Binnenkort verschijnt een nieuwe kentekenserie. De oude is dan al weer vol. In het nieuwe systeem gaan we voor het eerst naar de combinatie van twee cijfers-drie letters-een cijfer.Daarmee kunnen leuke woorden ontstaan, maar naar goed Nederlands gebruik is dat weer ambelijk tegen gewerkt en heeft niemand er invloed op.We blikken eens terug naar het Nederlandse kentekenland.

In 1896 kwam de eerst automobiel naar ons land. Ongeveer twee jaar later, in 1898, kregen de fortuinlijke autobezitters officieel een rijvergunning. Tegelijk kregen zij een nummer dat op de auto moest worden gemonteerd.De groninger H. van dam was de eerste "gekentekende"Nederlander met nummer 1.
In 1905 trad de motor- en rijwielwet in werking en daaraan zat een nieuw registratiesysteem vast. Hierbij kreeg elke Provincie een eigen letter, gevolgd door een nummer. dit nummer(bewijs)stond echter op naam en niet op het voertuig. Het was dus een persoonlijk kenteken dat bij een persoon hoorde en niet bij de auto. Tevens was bepaald dat het nummer achter de letter niet langer mocht zijn dan vijf cijfers. Want het moest wel snel herkenbaar zijn, dus niet teveel cijfers achter elkaar.

De Provincieletters op
kentekens tot 1951

A Gronigen K Zeeland
B Friesland L Utrecht
D drente M Gelderland
E Overijsel N Noord-Braband
G Noord-Holland P Limburg
H Zuid-Holland

Nu waren er in het westen meer auto's dan elders in het land, dus Zuid-Holland zat al snel aan H-99999. Hierna werd een letter toegevoegd en ging men verder met HZ1 et cetera. Toen dit vol was, werd het HX1 et cetera. Ook het dicht bevolkte Noord-Holland kreeg er letters bij. in de andere provincies was dat niet nodig. In 1940, bij het uitbreken van de oorlog, waren er zo'n honderdduizend personenauto's aanwezig.

Omzetting
In 1951 werd de Provinciale registratie omgezet in een landelijke waarbij het kenteken bij de auto bleef. Tussen dat jaar en 1955 werden de bestaande kentekens omgewisseld voor het nieuwe systeem dat bestond uit twee letters-twee cijfers- twee cijfers, te beginnen met ND-01-01. Hiermee dacht men voor lange tijd uit de voeten te kunnen. Zo werd in 1956 nog door verkeerskundigen gedacht dat het wagenpark zich zou stabiliseren op zo'n 400.000 auto's. Maar in 1959 waren dat er al 500.000 en dat verdubbelde binnen vijf jaar tot een miljoen in 1963!
Dus moest er in 1965 de serie kentekens worden omgezet, ditmaal met de letters achter de cijfers(00-00-AD). Deze serie ging minder lang mee, tot september 1973. Toen kwamen de letters in het midden (00-AD-00).

Groei
De groei van het wagenpark zorgde ervoor dat de series steeds korter meegingen. In 1978 was het weer zover en kwamen er meer letters dan cijfers, te beginnen met DB-01-BB. hiermee konden ruim zeven miljoen auto's worden gekentekend. Deze serie ging dus weer langer mee.Dat men begon met DB kwam omdat combinaties die begonnen met een B waren voorbehouden aan vrachtauto's en de letter C was voor het Corps Diplomatique. De A series waren voor auto's van het Koninklijk Huis. Na dertien jaar was het in 1991 weer vol en werd begonnen met vier letters en twee cijfers. Begonnen werd met DB-BB-01. Deze liep tot 1999 waarna de combinatie begon zoals we die nu nog hebben met twee cijfers en vier letters.
In feite is het Nederlandse systeem vrij onhandig. Er worden per jaar honderdduizend wagens gesloopt waarbij het kenteken (voorgoed) verdwijnt. Toch blijft men in ons land hieraan vasthouden. Het oude systeem waarbij het kenteken op naam stond, is veel eenvoudiger en praktischer.
In het buitenland gaat het heel anders. Bijvoorbeeld in Duitsland begint een kenteken met de eerste letter(s) van de gemeente van de eigenaar en in Engeland zijn er naast de standaard uitgegeven kentekens op maat te koop("personalized"). Daar kun je als particulier gewoon een kenteken doorverkopen. Sommige combinaties brengen meer op dan de auto waar hij op zit.

Serie 2005
In de loop van dit jaar krijgen we dus de nieuwe serie waarin drie letters voorkomen. dat zou kunnen leiden tot leuke drieletterwoorden, maar deaar is een stokje voor gestoken. Er komen geen klinkers in voor! Jammer en saai. Begonnen wordt met een G, omdat brom- en snorfietsen voor het eerst een kenteken krijgen, namelijk beginnend met een D en F. Het eerste nieuwe nummer voor automobielen wordt 01-GBB-1. Het zou gezien de letters leuk zijn wanneer dit een Engelse auto betreft. 
01-GBB-1